top of page

Политика за поверителност

 

Добре дошли в www.buddyguardbg.com („Уеб сайтът“), който е изработен в полза и по поръчка на “Бъди Гард България“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 206679605, с адрес на управление гр. София, п.к. 1504 ул. Оборище № 24, вх. А, ет. 1, ап. 3, телефон за контакти: 0877882308

Ползвайки този уеб сайт, Вие се съгласявате с Общите условия и Политиката за поверителност.

 

В качеството си на администратор на лични данни “Бъди Гард България“ ООД, има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашите лични данни.

 

“Бъди Гард България“ ООД, е предприел всички мерки за защита на личните данни, в вр. с прилагането на всички нормативни изисквания и на Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Обработването се извършва на лични данни, които биват предоставяни доброволно, за това обработване се предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването протича в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и се осигурява защита на правата на субектите на данни.

 

Използвайки CRM система и чрез полагане на мерки за защита на online/offline информацията, се гарантира, че са взети мерки срещу неправомерното обработване на личните данни.

 

Всички данни, предоставяни при изпращане на запитване за достъп до услуги, се предоставят на“БъдиГард“ ООД, доброволно, по директен начин, а именно попълване на форма-заявка за достъп до услуги.

 

Моля, имайте предвид, че Винаги можете да се откажете и да поискате Вашите данни да бъдат окончателно заличени. Може, да поискате и информация относно Вашите данни, които са запазени. Този достъп се предоставя напълно безплатно. Тази информация, както и допълнителна такава може да се получи на www.buddyguardbg.com чрез контактната форма.

 

Някои от услугите, които се ползват от “Бъди Гард България“ ООД и уеб сайта функционират чрез т.нар „бисквитки“

 

Политиката за поверителност и Общите условия за ползване на сайта са в неразривна връзка и трябва да се разглеждат като допълващи се.

 

Обработването на данни се извършва с цел:

 

1) Да се улесни обратната връзка с всички бъдещи и настоящи потребители на услуги предоставяни от “Бъди Гард България“ ООД,.

2) Изграждане на улеснена връзка с цел бъдещо сключване на договор и или партньорство.

3) За изпращане на информация в вр. с нови или променени услуги.

4) Обработване на заявки за предоставяне услуги.

5) Статистически цели. 

Категории субекти на данни:

1. Потребители, които посещават сайта.

2. Потребители изпратили запитване за достъп до услуги и/или информация.

3. Потребители използвали контактните форми.

 

Видове данни:

 

1. Събират се данни за вашия Уеб браузер и операционната система на устройството, от което ползвате сайта.

2. В случаите, при които има референт, от който се достигнали сайта, се събира информация за него. 

3. Времето, през което сте ползвали сайта.

4. Вашия IP – адрес;

5. Всички запитвания извършени чрез контактните форми.

6. Данни при подаване на заявление за достъп до услугите.

7. Демографски и географски данни от устройството, което използвате.

8. Геолокация единствено за статистически цели.

 

Принципи при обработване на лични данни:

 

1. Добросъвестност.

2. Законосъобразност.

3. Точност и коректност на данните.

4. Съхранение на данните Ви за точно определен срок, в зависимост от качеството на данните.

5. Събират се единствено и само за изрично посочените в настоящата Политика цели.

 

ПОЛУЧАТЕЛИ, НА КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗКРИТИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Всички нормативно определени органи.

2. Лицето, за което се отнасят данните.

3. Счетоводители, технически сътрудници и т.н. на “Бъди Гард България“ ООД, чиято работа е невъзможна без достъп до данните. При предоставяне на тези данни се спазват всички изисквания за опазване на личните данни.

 

Никакви лични данни получени от от “Бъди Гард България“ ООД,не се продават на трети лица, при никакви обстоятелства.

 

Всеки има право да бъде забравен, и да бъдат изтрити всички негови данни.

 

Запазваме правото да променяме политиката си за поверителност.

 

В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящата Политика за поверителност, моля не се колебайте да се свържете с нас на 0877882308 или като използвате формата за контакт на този уеб сайт или писмено до гр. София, п.к. 1504 ул. Оборище № 24, вх. А, ет. 1, ап. 3

 

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

тел.: 02 915 35 18

е-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

bottom of page